Hej! Behöver du hjälp av en erfaren kulturproducent? 
Tjänster:
– Evenemang produktion (koncept, planering, finansiering, genomföring, teamledare, program, budgetarbete, utvärdering, redovisning);
– Musikturné koordinator (strategier, fokus, kontakt, bokningar, avtal, visum hantering, promotion, produktion);
– Talare/Mentor om internationalisering och om hur man exporterar och marknadsför effektivt på en global marknad.

För mer än 17-års, har jag grundat och byggt upp flera framgångsrika historier inom musikbranschen, såsom arenor, festivaler och artister.